Bersama Membina Malaysia Madani

- Advertisement -

Oleh Muhammad Iqmal Ridzuan Bin Kamaruzaman 

Malaysia Madani ialah satu konsep yang bertujuan membina Malaysia yang bertamadun melalui usaha bersama semua pihak berkepentingan. Konsep pembinaan negara bangsa di Malaysia adalah bertujuan untuk mencapai perpaduan nasional, yang penting untuk membina masyarakat bertamadun.
Untuk mencapai matlamat ini, semua pihak perlu turut serta dalam usaha bersama untuk membina negara ini ke arah kecemerlangan.

Malaysia adalah sebuah negara yang pelbagai, dan usaha untuk membina tamadun dengan identiti Malaysia adalah mencabar dan memerlukan perbincangan dan perdebatan. Negara ini mempunyai sejarah kosmopolitanisme yang panjang, dan budaya penerimaan awam terhadap orang lain oleh majoriti penduduk pribumi Melayu mendahului penjajahan.

Masyarakat sivil di Malaysia mempunyai peranan yang penting dalam membina masyarakat bertamadun. Dari segi sejarah, masyarakat sivil di Malaysia telah dikaitkan dengan strategi penentangan, tetapi dengan landskap politik yang berkembang, ia kini menyesuaikan diri dengan peranan baharunya dalam memegang kuasa negeri bertanggungjawab dan menyokong pembaharuan sosial dan politik.

Walau bagaimanapun, terdapat cabaran yang perlu ditangani, seperti peningkatan sekatan terhadap kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan, serta kebimbangan mengenai rasuah kerajaan dan pengehadan terhadap aktiviti organisasi hak asasi manusia.

Di sebalik cabaran ini, terdapat peluang untuk masyarakat sivil menyumbang kepada pembangunan negara. Kerajaan Malaysia telah menggubal dasar seperti Wawasan Kemakmuran Bersama 2030, yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah negara moden dan berasaskan pengetahuan sepenuhnya.

Tambahan pula, pembangunan komuniti diiktiraf sebagai elemen penting dalam mengejar kemajuan ekonomi dan menggalakkan pemerkasaan komuniti terpinggir.

 Untuk membina Malaysia sivil, adalah penting untuk menangani cabaran ini dan merebut peluang. Ini boleh dicapai melalui mempromosikan hak asasi manusia, memperkasakan komuniti, memupuk dialog dan kerjasama, menyokong tadbir urus yang baik, dan menggalakkan keterangkuman.

Mempromosikan hak asasi manusia melibatkan memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia, kebebasan bersuara, dan hak kumpulan terpinggir. Memperkasakan komuniti melibatkan menyokong inisiatif pembangunan komuniti yang bertujuan untuk meningkatkan komuniti terpinggir dan mengurangkan jurang ekonomi.

Memupuk dialog dan kerjasama melibatkan menggalakkan dialog terbuka dan kerjasama antara kerajaan, masyarakat sivil, dan pihak berkepentingan lain untuk menangani isu utama yang dihadapi negara.

Memperjuangkan tadbir urus yang baik melibatkan menyeru ketelusan, akauntabiliti, dan penghapusan rasuah dalam kerajaan dan institusi awam. Menggalakkan keterangkuman melibatkan penekanan kepentingan keterangkuman dan kepelbagaian dalam semua aspek masyarakat, termasuk penggubalan dasar, pendidikan dan pembangunan ekonomi.

Konsep Malaysia Madani menekankan kepentingan nilai seperti hormat-menghormati, etika, dan akhlak dalam membina masyarakat bertamadun. Enam tonggak Malaysia Madani ialah kemampanan, kesejahteraan, kreativiti, rasa hormat, keyakinan dan belas kasihan. Tiang-tiang ini penting untuk membina masyarakat yang inklusif, adil, dan sejahtera untuk semua warganya.

Kerajaan Malaysia telah melancarkan pelbagai inisiatif untuk mempromosikan Malaysia Madani, seperti program Gerakan Desa Wawasan, yang bertujuan untuk memodenkan masyarakat luar bandar melalui aplikasi teknologi mekanisasi.

Program ini bertujuan untukmemberi tumpuan kepada pembangunan insan, yang penting untuk kejayaan pembangunan masyarakat luar bandar. Usaha kerajaan untuk menggalakkan pembangunan masyarakat dan kemajuan ekonomi adalah penting untuk membina Malaysia yang bertamadun.

Tambahan pula, perlu diakui bahawa pencapaian pendidikan memainkan peranan penting dalam pembentukan masyarakat bertamadun yang dinamik dan progresif.

Pemimpin mesti memberi penekanan yang lebih besar untuk menyediakan pendidikan berkualiti di semua peringkat masyarakat, memastikan setiap individu mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran penting.

Ini termasuk usaha untuk meningkatkan kerjaya dan pendidikan teknikal yang dapat memenuhi keperluan industri moden di samping menyediakan alternatif bagi mereka yang cenderung kepada kejuruteraan praktikal.

Di samping itu, langkah perlu diambil untuk meningkatkan akses kepada pendidikan tinggi, mewujudkan peluang untuk pembangunan profesional dan kemajuan kerjaya. Dengan mengutamakan pendidikan inklusif dan inklusif, Malaysia Madani dapat memastikan rakyatnya mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi, menggalakkan budaya pembelajaran sepanjang hayat dan mengukuhkan asas pembangunan dan kemajuan menyeluruh negara.

Aspek perpaduan dan keharmonian juga memerlukan perhatian khusus dalam membangunkan masyarakat Malaysia yang bertamadun. Adalah penting untuk mengukuhkan lagi nilai perpaduan antara kaum dan agama yang berbeza, untuk menjadikannya sebagai titik penting dalam membina konteks sosial yang serasi dan inklusif.

Penekanan harus diberikan kepada pelaksanaan inisiatif yang mampu menggalakkan sikap saling menghormati di kalangan rakyat, menerima kepelbagaian sebagai kekuatan, dan menggalakkan kerjasama di semua peringkat dalam masyarakat. Inisiatif seperti program dialog antara agama boleh menjadi cara yang berkesan untuk memperdalam persefahaman antara penganut agama yang berbeza dan mengekalkan keamanan agama.

Tambahan pula, aktiviti bersama di peringkat komuniti, seperti projek sosial dan acara kebudayaan bersama, dapat mewujudkan tanah yang subur untuk pembangunan persahabatan dan penghargaan bersama. Kepentingan untuk menekankan nilai-nilai kebangsaan dan menekankan persamaan yang mewujudkan identiti nasional Malaysia juga tidak boleh diabaikan.

Melalui usaha berterusan untuk menggalakkan perpaduan dan keharmonian, Madani Malaysia boleh menjadi contoh masyarakat yang bersatu padu dan aman, membina asas yang kukuh untuk kemajuan dan kebahagiaan kolektif.

Kesimpulannya, membina Malaysia yang bertamadun memerlukan usaha bersama semua pihak berkepentingan, termasuk masyarakat sivil, kerajaan, dan rakyat. Konsep Malaysia Madani menekankan kepentingan nilai seperti hormat-menghormati, etika, dan akhlak dalam membina masyarakat bertamadun. Dengan menangani cabaran, merebut peluang, dan memupuk kerjasama, Malaysia boleh berusaha ke arah mewujudkan masyarakat yang lebih saksama dan inklusif untuk semua rakyatnya.

Usaha kerajaan untuk menggalakkan pembangunan masyarakat dan kemajuan ekonomi adalah penting untuk membina Malaysia yang bertamadun. Usaha bersama semua pihak berkepentingan adalah penting untuk mencapai perpaduan nasional dan membina masyarakat bertamadun yang inklusif, adil dan sejahtera untuk semua warganya.

-Pelajar Universiti Sains Islam Malaysia

-- Iklan --
-- Iklan --

Related Articles

Stay Connected

474,121FansLike
25,100FollowersFollow
230,282FollowersFollow
27,197FollowersFollow
15,189SubscribersSubscribe

Topik Hangat