Empat Persoalan Perlu Perjelasan Kerajaan DAP Pulau Pinang

Tulisan asal oleh:
Lim Sian See, Facebook Lim Sian See, 23 Oktober 2017

Menurut Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Noh Omar, Kerajaan Persekutuan tidak mempunyai kuasa untuk menghalang sebarang projek pembangunan yang diluluskan oleh kerajaan negeri Pulau Pinang – atau mana-mana kerajaan negeri.

Ini adalah kerana tanah dan penggunaan tanah sentiasa adalah urusan negeri di bawah perlembagaan kita.

Walau bagaimanapun, beliau membuat tuduhan yang sangat serius.

Beliau berkata, selain daripada bantahan oleh Jabatan Alam Sekitar persekutuan, projek di mana tanah runtuh itu berlaku pada mulanya ditolak oleh jabatan perancangan bandar majlis tempatan Pulau Pinang.

Beliau kemudian membuat tuduhan bahawa penolakan ini kemudiannya bertukar pada mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri yang dipengerusikan oleh Pengerusi yang juga merupakan EXCO untuk tanah serta Ketua Menteri.

Kerajaan Pulau Pinang sekarang perlu menjelaskan perkara berikut:

1) Adakah benar bahawa jawatankuasa perancang bandar majlis tempatan pada mulanya telah menolak permohonan itu?

2) Adakah benar bahawa Jawatankuasa Perancang Negeri kemudiannya menolak penolakan itu dan meluluskan projek itu?

3) Adakah kelulusan projek diberikan berdasarkan kepada asas “projek khas”?

4) Adakah Kerajaan Pulau Pinang akan menyiarkan minit mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri di mana projek ini diluluskan?


Noh berkata, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Pulau Pinang dalam mesyuarat sebelum ini sudah menolak cadangan pembangunan di lokasi kejadian.

“Namun demikian, mungkin kerajaan negeri dalam mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Negeri yang dipengerusikan ketua menteri ada keputusan mereka sendiri.”


http://www.freemalaysiatoday.com/category/bahasa/2017/10/23/pulau-pinang-bebas-guna-pakai-garis-panduan-sendiri/

Link asal artikel:
https://www.facebook.com/lim.siansee/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.