ECRL: Daim Pilih Pesongkan Kebenaran Demi Bos Lama

Tulisan asal oleh:
Eric See-To, Facebook Eric See-To, 22 April 2018

Jurucakap kerajaan berkata Daim jelas membantu bos lamanya untuk berkempen.

Amat dikesali bahawa beliau memilih untuk memesongkan kebenaran walaupun beliau lebih mengetahui.

Banyak projek mega yang dikatakan oleh Ketua Pengarah Kastam sebagai telah diberi pengecualian semasa masa Mahathir berlaku ketika Daim juga menteri kewangan – oleh itu beliau tahu mengapa mereka dikecualikan.

Kos projek ECRL yang ditanggung kerajaan adalah RM55 bilion – dengan atau tanpa GST. Tetapi apabila anda menambah dalam 6% GST, kos akan meningkat kepada RM58.3 bilion – di mana RM3.3 bilion GST akan dikenakan kepada kerajaan sebagai pelanggan akhir, yang dikutip oleh kontraktor utama yang akan dibayar balik kepada kerajaan.

Dalam kes projek ECRL ini, memandangkan pembiayaan itu diperoleh dari pinjaman mudah asing, kerajaan ingin mengecualikan projek dari GST untuk tidak meningkatkan saiz pinjaman dari RMM55 bilion kepada RM58.3 bilion dan dikenakan caj faedah tambahan.

Adalah penting untuk ditekankan bahawa projek itu sendiri yang dikecualikan daripada GST dan bukannya syarikat kontraktor utama. Mereka masih perlu membayar GST untuk pembelian bukan berkaitan ECRL.

Juga, kontraktor itu masih perlu membayar cukai korporat untuk sebarang keuntungan daripada projek itu.

http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2018/04/22/putrajaya-says-pro-mahathir-daim-distorting-facts-over-taxing-ecrl/

Link asal artikel:
https://www.facebook.com/EricSeeTo/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.