Home Kedah tak miskin dah, RM68 bilion pelaburan baru masuk 97953729_3591346104215077_2805365495493033984_n

97953729_3591346104215077_2805365495493033984_n