Upacara angkat sumpah itu diadakan pada permulaan mesyuarat kedua, penggal pertama, sidang Parlimen Ke-14.