Johor Atasi P.Pinang Dalam Laporan Penyiasatan Gaji dan Upah 2016

Jabatan Perangkaan baru sahaja mengeluarkan Laporan Penyiasatan Gaji & Upah untuk tahun 2016.

Laporan itu mengesahkan bahawa Pulau Pinang berprestasi teruk dari segi gaji dan telah diatasi oleh Johor dan kemudian oleh Negeri Sembilan manakala beberapa yang lain seperti Perak dan Melaka berada tidak jauh di belakang.

Sabah mencatatkan peningkatan gaji yang terbesar kerana dasar gaji minimum dan pecutan pembangunan baru-baru ini di Sabah – terutamanya dalam Pelancongan.

Labuan telah sejak 2014 disebabkan oleh kejatuhan harga komoditi yang mempunyai kesan yang lebih besar ke atas perkhidmatan sokongan minyak dan gas dan pelaburan.

Sila ambil perhatian bahawa ini adalah gaji dan upah untuk satu orang dan bukannya pendapatan isi rumah (di mana 2 atau lebih orang mungkin bekerja contohnya anak-anak dan isteri), yang juga termasuk dividen (misalnya ASN, ASB), sewaan, pelaburan hartanah, BR1M dan bantuan lain.

Untuk semua rakyat Malaysia sahaja (bertentangan dengan perangkaan yang diberikan dalam tajuk dalam laporan mereka), gaji median telah menunjukkan pecutan pertumbuhan sejak 2012 selepas ETP mula berkuat kuasa – meningkat 33.33% daripada RM1,500 sebulan pada tahun 2010 kepada RM2,000 pada 2016.

Purata atau min gaji bulanan bagaimanapun meningkat kepada RM2,657 pada 2016 daripada RM1,936 pada tahun 2010.

Walau bagaimanapun, gaji bukan warganegara naik lebih cepat kerana gaji minimum mempunyai kesan yang besar ke atas mereka. Gaji median mereka meningkat 60% daripada RM750 pada tahun 2010 kepada RM1,200 pada 2016.

Ini bermakna bahawa jurang antara pekerja asing dengan penduduk tempatan semakin dekat, yang bermakna insentif yang lebih besar untuk meningkatkan gaji tempatan dan pekerjaan dengan mengorbankan pekerja asing yang juga memerlukan peningkatan levi.


Untuk mendapatkan spreadsheet laporan gaji dan upah terperinci, anda perlu membuat akaun percuma di laman web DOS.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1979852038900247&set=pcb.1979855355566582&type=3

Posted by Lim Sian See on Wednesday, May 10, 2017

Link asal artikel:
https://www.facebook.com/lim.siansee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.