Pemakluman Terperinci Rizab Antarabangsa Pada Akhir Bulan Mac 2017

Aset rizab rasmi berjumlah *USD95,424.3 juta*, manakala aset mata wang asing lain berjumlah *USD571.0 juta* pada akhir bulan Mac 2017.

Seperti yang ditunjukkan dalam Jadual II, bagi tempoh 12 bulan akan datang, aliran keluar jangka pendek bagi pinjaman dalam mata wang asing disebabkan oleh pembayaran balik berjadual peminjaman luar negeri oleh Kerajaan diunjurkan sebanyak *USD246.8 juta*.

Sementara itu, jumlah kedudukan hadapan pendek ialah sebanyak *USD17,683.2 juta* pada akhir bulan Mac 2017…

Baca lagi: http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=bm_press&pg=bm_press&ac=4421&lang=bm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.